Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

Novinky

Vzdělávací a školící akce

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

Kontakty

Předsedkyně

 

prim. MUDr. Jandová Jana
Dopravní zdravotnictví
Italská 37
120 00 Praha 2
tel.: 221 087 273
e-mail: jandovaj@epos.cd.cz

 

 

Vědecký sekretář

 

as. MUDr. Vacek Jan
Klinika rehabilitačního lékařství - FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel.: 267 162 307, 296 472 307, 300
e-mail: vacek@fnkv.cz

 

 

Pokladník

 

prim. Doc. MUDr. Tošnerová Vlasta CSc.
Rehabilitační klinika - FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové 5
tel.: 495 837 280
e-mail: tosnerova@fnhk.cz, tosnevla@lfhk.cuni.cz

 

 

Členové výboru

 

prof. MUDr. Alois Kobot PhD.

 

doc. MUDr. Eva Vaňásková PhD.

 

MUDr. Skalka Pavol
Rehabilitační odd. - Baova nemocnice
Havl.nábř.600
762 75 Zlín
e-mail: skalka@bnzlin.cz

 

MUDr. Miriam Toppischová
ord. léčebné rehabilitace a Myoskeletální medicíny
Smetanova 1390
562 01 Ústí n.Orlicí

 

 

Revizní komise

Předseda

 

doc.MUDr. Jiří Votava CSc.

Členové

 

MUDr. Nedělka Jiří
Odd. pro léčebnou rehabilitaci
Žufanova 1113
163 00 Praha 618
tel: 235 302 120,121
e-mail: nedrehab@volny.cz

 

PaeDr. Alena Herbenová
Rehabilitační klinika 3.LF UK
Šrobárova 50
100 00 Praha 10

 

 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP