Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

-

zápisy

-

členové výboru

-

důležité

Novinky

Vzdělávací a školící akce

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

Výbor Společnosti myoskeletální mediciny

MUDr. Jana Jandová - předsedkyně
MUDr. Jan Vacek PhD. - vědecký sekretář
doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, PhD.- pokladník
prof. MUDr. Alois Krobot PhD. - člen výboru
doc. MUDr. Eva Vaňásková PhD. - člen výboru
MUDr. Miriam Toppischová - člen výboru
MUDr. Pavol Skalka - člen výboru

Revizní komise:
doc. MUDr Jiří Votava CSc. - předseda
MUDr. Jiří Nedělka - člen revizní komise
PhDr. Alena Herbenová - člen revizní komise

 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP