Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

-

zápisy

-

členové výboru

-

důležité

Novinky

Vzdělávací a školící akce

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

Důležité

Vážení přátelé,

připomínám letošní datum 12. Jandova dne. Koná se 24. dubna opět v Praze v Lékařském domě. Platba na místě.

Hlaste se průběžně do Inovačních kurzů MsM ! Kontroly pojišťoven budou probíhat průběžně Absolventi kurzů před r. 2004, pokud chtějí vykazovat kódy 2010 a 2015, musí se zúčastnit INOVAČNÍCH kurzů.

Na našich stránkách na žádost dr. R. Smíška inzerujeme data jím pořádaných kurzů, které však nejsou podmínkou spolupráce s pojišťovnami.

Data kurzů pošlu co nejdříve, se srdečným pozdravem
MUDr J.Jandová
předsedkyně společnosti


Vážené kolegyně a kolegové,

doufám, že jste všichni prožili klidné Vánoce v kruhu svých milých a chystáte se, jako každoročně, i když marně začít plnit novoroční předsevzetí. Dovolte, abych Vám všem popřála jménem svým a celého výboru Společnosti pro myoskeletální medicínu pevné zdraví i nervy, štěstí, radost, ale i toleranci v každém dni roku 2014.

Nyní několik poznámek o právě ukončeném roce 2013:

V dubnu úspěšně proběhl již 11.Jandův den a v říjnu pak Mezinárodní konference na téma: Poruchy dechového stereotypu s aktivní účastí Leona Cheitowa včetně sobotního zajímavého workshopu .

Z pověření výboru společnosti jsem opakovaně jednala s pojišťovnami, které začaly kontrolovat uzavřené smlouvy na kódy 21510 a 21520.
Jedná se o smlouvy opravňující lékaře, absolventy přerušovaného ročního kurzu, o obsahu 240 hodin, ukončeného závěrečnou zkouškou a vydáním Oprávnění I.st.
Vzhledem k tomu, že stejně tak, jako celá medicína, tak i myoskeletální se vyvíjí a je třeba sledovat novinky. Byla proto stanovena hranice r.2004, kdy absolventi před tímto datem musí absolvovat dvoudenní Inovační kurz. Zopakují staré, seznámí se s novinkami v oboru a tak budou moci lépe a bezpečněji ošetřovat své klienty.
Na inovační kurz lze se hlásit u školitelů MsM

Členské příspěvky i pro letošní rok zůstávají bez navýšení a to 350 Kč a pro důchodce 300 Kč. Prosím o včasné zaplacení, eventuální vyrovnání dluhů.

Poznamenejte si laskavě datum 24.dubna 2014 , kdy se již tradičně uskuteční v Praze v Lékařském domě 12.Jandův myoskeletální den, na který jste všichni zváni.
Program obdržíte poštou.

Ať vzkvétá myoskeletální medicína, která pomáhá našim trpícím, a občas přinese i nám pocit uspokojení z dobře vykonané práce.

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro myoskeletální medicínu
Č.L.S. J.E. Purkyně


Výsledky voleb nového výboru [doc]

Výsledky voleb [doc]

 
 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP