Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

Novinky

Vzdělávací a školící akce

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

 

 

SPOLEČNOST pro MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNU

Společnost pro MsM byla přijata jako řádný člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně dne 28.8.1991.
    Počátky společnosti však spadají do roku 1964, kdy byla založena komise, později sekce pro reflexní a manipulační terapii Rehabilitační společnosti.
    Vznik společnosti nebyl lehký, šlo o to, aby manuální přístup a koncepce funkčních poruch hybné soustavy byly přijaty a oproštěny od nevědeckých výkladů, neboť se vyvíjela na akademické půdě, na solidní vědecké basi.
    V r.1965 se naše Společnost stala jedním ze zakladatelů mezinárodní odborné společnosti FIMM (Fédération Internationale de Médicine Manuale), v současné době sdružuje 27 států světa. Sekce dala popud ke vzniku analogických společností v tehdejším NDR, Polsku, Bulharsku, Maďarku i SSSR. V těchto zemích byla také iniciována za naší podpory systematická výuka.
    Vznikla tak škola, které se dostalo mezinárodního uznání a dodnes je označována jako "Pražská škola". Šlo o spolupráci vynikajících lékařů, především neurologů, žáků prof. Hennera, kteří se zapsali do dějin medicíny: profesoři O.Starý, V.Janda, J.Jirout, K.Lewit, V.Vojta, F.Véle.
    Razili heslo, že úkolem úspěšné terapie je nejprve poznat klinický zdroj bolesti a reflexní změny, nejen na segmentální, ale suprasegmentální a centrální úrovni. Klíčem k řešení je pochopení funkce a její poruchy, kterou vyšetřujeme od periferie až po centrální úroveň. Úkolem je starat se o diagnosu a terapii včetně rehabilitace pacientů s funkčními poruchami hybného systému.
    Společnost proto vypracovala osnovy postgraduální výuky týkající se tohoto problému, aby byla zaručena kvalita a jednota péče.
    Sbor učitelů zastupuje jednotlivé kraje, takže výuka i péče o pacienty je dostupná všem.
    Školení nových odborníků je jednoroční, přerušované v rozsahu 240 hodin. Je ukončeno komisionální zkouškou, kdy absolventi obdrží OPRÁVNĚNÍ I.st., se kterým se mohou obrátit na pojišťovny a nasmlouvat kódy 21510, 21520, ovšem za podmínky, pokud hodlají poznatky a techniky používat v praxi.
    Učitelé se scházejí jedenkrát za 2 roky, aby aktualizovali novinky v oboru a vyměňovali si zkušenosti.
    Mimo kurzů Společnost pořádá každoročně Jandův myoskeletální den v dubnu, a na podzim 2 denní mezinárodní konferenci, spolu se slovenskými kolegy.
    Srdečně zveme všechny kolegy, kteří se zabývají myoskeletoneurální problematikou do našich řad. Přihlášky přijímá členská evidence ČLS J.E.Purkyně

Letošní KONFERENCE MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY se koná ve dnech 11. a 12.října v Centru pohybové medicíny v Praze na Chodově s názvem " Poruchy dechového streotypu" Registrace na e-mail: conference@conference.cz
TEL: 224 262 109

ABSOLVENTI KURZŮ, DRŽITELE OPRÁVNĚNÍ 1.ST získaného před rokem 2004, nechť se hlásí do Refresh kurzů k obnovení technik a osvojení nových postupů během překlenovacího období do 1.1.2018.

MUDr. Jana Jandová
předsedkyně Společnosti pro myoskeletální medicínu

 
 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP