Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

Novinky

Vzdělávací a školící akce

-

plánované akce
kongresy

-

proběhlé akce

-

důležité

-

Nabídka vzdělávacích programů

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

 

Plánované akce na rok 2018

KURZY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro 1. pololetí 2018
   
Refresh - inovační- kurz manuální/myoskeletální medicíny
Vedoucí kurzu: Jan Vacek
Místo konání: posluchárna Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV Praha 10
Termín kurzu: 16. - 18. 03. 2018; Začátek v 15 hodin.
Cena kurzu 2 500 Kč.
V případě zájmu se lze přihlásit na jan.vacek@fnkv.cz
   
Inovační kurzu Myoskeletální Medicíny
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová,CSc.
Místo konání: Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek, Na Úbočí 10, Praha 8,182 00
Termín kurzu: 24. - 25. 03. 2018
24. 03. 2018 zahájení v 10.00 hod., ukončení v 17-18 hod. 25. 03. 2018 zahájení v 9.00 hod., ukončení cca kolem 15 hod
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona č.95/2004 Sb. Následně pak obdržíte Certifikát Společnosti pro Myoskeletální Medicínu. Obsahová náplň kurzu je podle pana prof. Lewita. Jde o zařazení novějších Myoskeletálních technik, které se před rokem 2004 neučily a o zopakování obtížnějších technik. Počítá se s praktickou participací účastníků kurzu. Zájemcům o kurz budou pak sděleny další podrobnosti. Zájemci se přihlásí e-mailem na adrese: vlasta.tosnerov@seznam.cz
   
Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
Odborný garant: MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita
Místo konání: akreditované pracoviště NCONZO Brno
Termín kurzu: 8. -  9. 06. 2018
Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.
Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz
 
KURZY MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY pro 2. pololetí 2018
   

Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová, školitelky myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof. Lewita a prof.Jandy

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Termín kurzu:

7. - 8. 9. 2018

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK, kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

   

Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
/program prof. MUDr. K. Lewita a prof. MUDr. V. Jandy/

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel yoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Termín kurzu:

9. 11. 2018  

Víkendová forma:

9 víkendů

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.
Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

   
   

Plánované akce na rok 2015

Inovační kurz myoskeletální mediciny pro lékaře

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

Lázně Hodonín

Termín kurzu:

18.-19.9.2015

Přihlášky na adrese toppischova@email.cz


Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře
/program prof. MUDr K.Lewita/

Odborný garant:

MUDr Miriam Toppischová, MUDr Alena Šnoplová školitelky myoskeletální mediciny, nositelky certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Místo konání:

akreditované pracoviště NCONZO Brno

Víkendová forma :

9 víkendů

Zahájení kurzu:

16.10.2015

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz


LF UK v Hradci Králové bude v roce 2015 organizovat v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína kurz Myoskeletální / manuální medicína v níže uvedených termínech:

16.2. - 21.2.2015

kurz A

20.4. - 25.4.2015

kurz B

21.9. - 26.9.2015

kurz C

21.3. - 26.3.2016

kurz D a zkouška

Kontakt:

Doc.MUDr. Eva Vaňásková Ph.D. přednostka kliniky

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Rehabilitační klinika

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel.: 495 83 7280, Mob.: 728 762 981

e-mail: eva.vanaskova@fnhk.cz, www.fnhk.cz

 

13. JANDŮV MYOSKELETÁLNÍ DEN
23.dubna, tradičně v Lékařském domě v Praze - program

KONFERENCE Myoskeletální medicíny
9.+10.října v Plzni
Téma: Funkční poruchy v mezioborovém pojetí


 

Plánované akce na rok 2014

V.dny fyzioterapie - "Zdraví a pohybová aktivita"
konané ve dnech
10.-11. října 2014
v hotelu Eliška v Mikulově

Pořadatelem jsou: Kl. tělesné výchovy a rehabilitace L.F. MU katedra fyzioterapie L.F. MU a FN u sv. Anny v Brně

více www.fyzioterapeuticke-dny.cz

 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP