Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

Novinky

Vzdělávací a školící akce

-

plánované akce
kongresy

-

proběhlé akce

-

důležité

-

Nabídka vzdělávacích programů

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

Proběhlé akce

Ve dnech 25. a 26. září 2014 proběhl Inovační kurz pro učitele myoskeletální medicíny v Léčebných lázních Bohdaneč, za účasti 16 učitelů a profesora Pavla Koláře. Účastníci si mezi sebou vyměnili nejnovější poznatky ve výuce i některé novinky v oboru.
Děkujeme za pohostinost a možnost zrealizovat toto setkání paní ředitelce lázní dr L. Marič a jejímu kolektivu. MUDr Jana Jandová, předsedkyně společnosti MsM.

24.dubna 2014 - 12.Jandův myoskeletální den. Lékařském dům Praha

25.dubna 2013 - 11.Jandův myoskeletální den u příležitosti nedožitých 85.narozenin dne  v Praze v Lékařském domě - pozvánka a program [Pdf]

25.dubna 2012 - 10. Jandův Myoskeletální den konaný v Lékařském domě v Praze  pozvánka [jpg] program [jpg]

20.4.2008 -  7. Jandův Myoskeletální den. Lékařský dům Praha 

29. – 31. května 2008 the FIMM International Academy pořádala konferenci v Praze. Této se účastnila aktivně Tošnerová a Vacek, členové této organizace.

27.9. 2008 se konalo the General Assembly of the FIMM ve Varně. Za českou republiku byla delegována Tošnerová.
Informace pro zájemce je možno najít na web adrese www.fimm-online.com

Konference Myoskeletální Medícíny se konala tentokrát  16. a 17.10. 2009 na Slovensku.

Česká a slovenská konference myoskeletální medicíny proběhla ve dnech 1.11.2010 - 2.11.2010 v Praze v Kongresovém centru na Homolce na téma: Poruchy hybné soustavy a různé přístupy k jejich ovlivnění 

14.10.2011 - 15.10.2011 Česká a slovenská konference myoskeletální medicíny
s mezinárodní účastí

Téma: STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE A MODERNÍ PŘÍSTUP K BOLESTEM ZAD 
Místo: Clarion Congress Hotel, Praha;
Praha 9, Freyova 33

Konferenci pořádají:
Společnost pro myoskeletální medicínu České lékařské společnosti J.E. Purkyně, člen FIMM  a Spoločnosť myoskeletálnej medicíny OZ Slovenskej lekárskej spoločnosti, člen FIMM 
web: http://www.conference.cz/MM2011  
Pozvánka na konferenci
[pdf]
Předběžný program [pdf]

 

 

 
 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP