Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Poslání a cíle společnosti

Výbor společnosti

-

zápisy

-

členové výboru

-

důležité

Novinky

Vzdělávací a školící akce

Zahraniční kongresy

Kontaktní adresy

Adresy ostatních organizací

Internetové adresy

Časopisy a odborná literatura

Zápisy výboru Společnosti myoskeletální mediciny

Zápis volební komise Myoskeletální medicíny společnosti ČLS JEP, z.s. ze dne 26.ledna 2018 [pdf]
Poděkování volební komisi vedenou doc.MUDr. Dobroslavou Jandovou s krutátorkami: MUDr. Gabrielou Pickovou a MUDr. Marií Alligerovou.

 

 

Copyright (c) 2009 Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP